Дитячий оздоровчий комплекс «Антей»

 

 

 

 

 

 

Програма дитячого оздоровчого комплексу

«Антей-2017»

 

 

 

 

 

 

ДП «АНТОНОВ» 2017

 

Інформаційна картка програми

1

Повна назва програми

Програма дитячого оздоровчого комплексу «Антей – 2017»

2

Мета програми

Організація відпочинку та оздоровлення відпочиваючих в літній період.

3

Напрями діяльності

Фізичний, патріотичний, духовний розвиток дітей.

4

Короткий зміст програми

Програма містить: заходи; очікувані результати; умови реалізації, висновки.

5

Укладач програми

Заст. директора комплексу М.В. Хоменко;

6

Оздоровчий заклад

Дитячий оздоровчий комплекс «Антей»

 

7

 

Адрес, телефон

м. Київ, 19 км Житомирського шосе

Києво-Святошинського району

Тел.: 0935682220; 0968394523; 0503576480.

8

Місце реалізації

Дитячий оздоровчий комплекс «Антей» з цілодобовим перебуванням дітей.

9

Кількість, вік дітей

248 відпочиваючих з 7 до 14 років

10

Термін проведення, кількість змін

червень-серпень 2017 року, 4 зміни

 

 

 

 

 

ВСТУП

Літо – найвеселіша для дітей пора року. Адже  влітку найдовші та найцікавіші канікули. Неповторні тому, що пригоди літа не повторюються з року в рік, а дарують нові види відпочинку, цікаві розваги, нові зустрічі. Стільки всього цікавого можна побачити, навчитись та зробити. А ще підрости, зміцніти, порозумнішати.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою діяльності цього дитячого закладу відпочинку є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

ЗАДАЧІ ПРОГРАМИ

Задачі  програми.  Програма дитячого оздоровчого комплексу «Антей» з цілодобовим перебуванням дітей  має не тільки виховне, розвиваюче та оздоровлююче, а й навчальне значення.

Навчальні:

 • розширення, узагальнення і закріплення знань про природу та взаємозв'язки у

ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи;

 • розширення, узагальнення і закріплення знань про історію рідного краю, традиції;
 • формування креативного, творчого мислення;
 • розвиток вміння донести до оточуючих свої думки, почуття, емоції за допомогою  малюнка, проробки, колективної композиції.

 

Розвивальні:

 • вдосконалення вміння спілкуватися з природою, гармонізуючи свій внутрішній світ;
 • забезпечення вільного інтелектуального розвитку дітей;
 • вдосконалення їх здібностей, талантів;
 • пробуджувати зацікавленість, винахідливість;
 • розвиток уяви, уваги, креативного мислення;
 • формування духовної культури,
 • розвиток творчих здібностей кожної дитини;
 • розвиток наполегливості, цілеспрямованості, рішучості і незламності у

досягненні поставленої цілі.

 

Виховні:

 • всебічний гармонійний розвиток особистості;
 • оволодіння правилами та нормами моральної поведінки;
 • розвиток інтелектуальних можливостей;
 • виховання поваги до людей праці та її результатів;
 • оволодіння уміннями й навичками трудової діяльності;
 • створення оптимальних умов для формування здорового організму людини;
 • формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок;
 • формування почуття прекрасного;
 • виховання почуття відповідальності за сучасне і майбутнє живого світу;
 • оволодіння знаннями та вміннями творити прекрасне в житті;
 • розвиток естетичного відношення до оточуючого середовища;
 • виховувати вміння працювати як самостійно, так і в колективі;
 • відродження кращих традицій українського народу;
 • сприяння поліпшенню взаємовідносин батьків і дітей;

 

Оздоровлюючі:

 • організація повноцінного відпочинку кожної дитини;
 • поєднання природоохоронної діяльності і цікавого різноманітного пізнавального відпочинку;
 • сприяння оздоровлення душі і тіла.

 

ОЗДОРОВЧА ПРОГРАМА

Відпочиваючи у дитячому оздоровчому комплексі «Антей» діти повинні не тільки зберегти, а й укріпити своє здоров’я. Цьому сприятимуть такі заходи:

 • огляд дітей медичним працівником;
 • проведення ранкової гімнастики;
 • прийняття сонячних і повітряних ванн;
 • організація пішохідних прогулянок;
 • дотримання режиму дня;
 • організація здорового харчування дітей;
 • організація спортивних заходів;
 • підвищення рівня духовної культури;
 • створення атмосфери розуміння і доброзичливості.

 

Організаційно-педагогічна робота

Організаційно-педагогічна робота включає такі  напрями:

 • організаційна;
 • робота з об’єднання колективу;
 • профілактична робота з охорони життя дітей  і попередження надзвичайних ситуацій;
 • робота з активізації творчих здібностей дітей;
 • робота з патріотичного виховання;
 • робота з розвитку навичок самоврядування;
 • аналітична діяльність по роботі програми.

Організаційна діяльність

 • комплектування комплексу кадрами;
 • наради при директору, заступнику директора з виховної роботи по організації відпочинку дітей;
 • проведення інструктажів з вихователями з техніки безпеки і охороні здоров’я дітей.

 

Робота з об’єднання колективу

         Досягнення поставленої мети можливо за умови спільної роботи згуртованого колективу.  Для цього проводяться такі  заходи:

 • комунікативні ігри на знайомство;
 • психологічні ігри на виявлення лідерів;
 • ігри, які сприяють згуртуванню колективу.

 

Профілактична робота з охорони життя дітей  і попередження надзвичайних ситуацій

Інструктажі для дітей:

ü Інструктаж з охорони життєдіяльності.

ü Інструктаж «Обережно: отруйні рослини!»

ü Інструктаж «Правила поведінки під час грози»

ü Інструктаж «Правила поведінки під час поїздки автобусом»

ü Інструктаж «Правила поведінки на спортивному майданчику»

ü Інструктаж «Охорона здоров’я влітку»

ü Інструктаж «Техніка безпеки під час проведення спортивних ігор»

ü Інструктаж «Попередження дитячого травматизму».

ü Інструктаж «Тварина в комплексі: не хижі, але небезпечні».

ü Інструктаж «Правила протипожежної безпеки влітку»

ü Інструктаж «Обережно: незнайомці!».

ü Інструктаж «Правила користування електроприладами».

ü Інструктаж «Дотримуйся особистої безпеки»

ü Інструктаж «Будь уважним: дикорослі рослини і гриби»

ü Інструктаж «Надання першої медичної допомоги»

 

Бесіди, проведені  медичним працівником:

1. «Про здоровий спосіб життя»

2. «Що таке здоров’я? Якщо ти захворів …»

3. «Про шкоди, яку приносить вживання наркотиків, алкоголю»

4. «Як зберегти зір?»

5. «Про шкідливий вплив надмірного перебування на сонці»

 

Бесіди вихователями, заступником директора з виховної роботи:

1. «Вогонь – друг чи ворог?»

2. «Ваші дії при пожежі»

3.  Конкурс малюнків «Ти і вогонь»

4. «Правопорушення і відповідальність за них

 6. «Правила дорожнього руху повинен знати і дотримуватись кожен»

7. «Бережись автомобіля»

8. «Будь уважним, пішохід!»

 

Робота з активізації творчих здібностей дітей:

 

 • Ø ярмарок ідей і пропозицій;
 • Ø конкурси малюнків;
 • Ø оформлення куточків екіпажу;
 • Ø робота в гуртках;
 • Ø спортивні секції;
 • Ø колективні творчі справи;
 • Ø заходи на розвиток творчого мислення.

 

Робота з патріотичного виховання:

 

 • Ø екскурсія до лісу;
 • Ø бесіди «Історія нашого міста, комплексу», «Як ти бережеш красу рідного міста, комплексу?»;
 • Ø усний журнал «Історія нашого міста, комплексу»;
 • Ø патріотичні, культурно-масові заходи.

 

 

Робота з розвитку навичок самоврядування:

 • Ø психологічна гра на виявлення лідерів у екіпажах;
 • Ø розподіл обов’язків;
 • Ø розподіл доручень;
 • Ø призначення чергових у їдальні та на території комплексу.

 

Аналітична діяльність по роботі програми:

 

ü попередній збір даних про вихованців комплесу(анкетування);

ü кольорова анкета «Райдуга настрою»;

ü аналіз заходів, які проводяться у комплексі;

ü аналіз анкет-відгуків дітей і батьків по закінченню зміни.

 

Етапи розвитку програми

Реалізація програми включає три періоди.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

 • Розв’язування організаційних питань
 • Прийом дітей до комплексу.
 • Ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку та законами комплексу.
 • Адаптація дітей до умов комплексу.
 • Анкетування дітей з метою виявлення їх інтересів і можливостей.
 • Формування колективів екіпажу.
 • Введення в сюжетно-рольову гру.
 • Оформлення куточків екіпажів.
 • Урочисте відкриття комплексу
 • Аналіз організаційного періоду для дітей, екіпажів, вихователів.

Очікуваний результат:

 • Ø загальне уявлення про план роботи у комплексі;
 • Ø формування екіпажів;
 • Ø визначення творчих планів кожного екіпажу;
 • Ø корекція діяльності дітей;
 • Ø надання методичної допомоги вихователям.

 

ОСНОВНОЙ ПЕРІОД

Проведення спортивно-оздоровчих, творчих заходів, природоохоронної  діяльності.                                                                                                                      Створення умов для самореалізації дітей у системі комплексу з урахуванням їх інтересів.

Очікуваний результат:

 • Ø створення атмосфери дружби і довіри, сприятливої для кожної дитини;
 • Ø сприяти вихованню екологічної культури дітей і дорослих;
 • Ø сприяти розвитку творчих здібностей.

ПРИКІНЦЕВИЙ ПЕРІОД

 • Ø Підсумок результатів зміни. Закриття зміни.
 • Ø Підсумкове анкетування дітей і їх батьків.
 • Ø Педагогічний аналіз результатів зміни.
 • Ø Рішення організаційних питань за скінчення зміни.

 

Очікуваний результат:

 • Ø оздоровлення дітей, укріплення їх здоров’я;
 • Ø формування потреби в духовному і фізичному здоров’ї;
 • Ø набуття дітьми позитивного життєвого досвіду, вміння будувати позитивні відносини з іншими без конфліктів;
 • Ø розвиток соціальної активності дітей.

 

ПРИНЦИПИ

 1. Принцип демократичності взаємовідносин.                                              Спілкування дорослих і дітей повинно базуватися на засадах поваги і довіри одне до одного, бажанні створити спільну ситуацію успіху, яка буде сприяти розвитку кожної особистості.
 2. Принцип шанобливого відношення до оточуючої природи, частиною якої ми є. Щодня ми повинні згадувати про це і з подякою допомагати природі,економно використовувати її дари, охороняти і пропагувати  екологічну культуру оточуючим.
 3.  Принцип творчої індивідуальності.                                                           Кожна дитина має здібності і повинна їх щодня розвивати. тільки реалізуючи в щоденній роботі над собою свій потенціал, вона має  змогу стати творчою індивідуальністю.
 4. Принцип диференціації виховання. Всі діти різні. Тому вихователі повинні будувати роботу з ними відповідно до їх психолого-педагогічних характеристик, створювати умови для їх розвитку, сприяти переключенню з одного виду діяльності на інший, щоб уникнути перевтоми і суму одночасно.

 

ЗАКОНИ КОМПЛЕКСУ:

 

v Закон господаря – ми маленькі господарі свого дому, міста, країни, тому  повинні підтримувати в ньому лад.

v Закон співчуття -  ми люди і відрізняємося від тварин здатністю до співчуття, не проходимо бездушно поряд з тими, хто потребує допомоги, будь це деревце, тваринка чи людина.

v Закон небайдужості -  коли хтось шкодить природі, не стій осторонь, поясни йому його помилку, зробіть разом добру справу.

v Закон пунктуальності – час це єдине, чого не можна повернути чи наздогнати, бережімо свій час і оточуючих.

v Закон поваги – тебе оточують люди, дорослі чи малі. Кожен з них має свої думки, уподобання, але разом ви робите велику справу. Поважаймо один одного!

v Закон відповідальності за себе – кожен вже доросла людина, і хоча про вас піклуються, ти теж повинен відповідати за себе. Спочатку подумай, а потім зроби.

v Закон саморозвитку – кожна людина на життєвому шляху повинна розвиватися, інакше вона нікуди не прийде. Розвивай свої здібності, постійно вчись новому, знайди справу до душі.

Інформація про конфіденційність

 

         Програма дитячого оздоровчого комплексу «Антей» не містить інформації з обмеженим доступом.

 

ВИСНОВКИ

 

         Отже, ДОК «Антей» є одним з провідних суб’єктів діяльності в галузі надання послуг із оздоровлення та відпочинку для дітей в м. Києві.                                           

         Сьогодні ДОК «Антей» - сучасний комплекс, який має змогу одночасно надавати комплекс послуг із оздоровлення та відпочинку під час літніх канікул понад 248 дітей у зміну. Деякі житлові корпуси придатні для організації оздоровлення та відпочинку дітей в зимовий час.

         В комплексі організоване якісне медичне обслуговування, організовано п’ятиразове збалансоване харчування дітей відповідно до фізіологічних потреб в залежності від віку дітей, яке повністю відповідає нормативним вимогам щодо організації харчування дітей під час оздоровлення та відпочинку. Харчування здійснюється в їдальні, яка розташована на території комплексу.

         Відпочинкові зміни проводяться відповідно до тематичних планів та програм, спрямованих на створення умов для більш повної реалізації прав дітей на повноцінний відпочинок та оздоровлення, щорічно організовуються тематичні зміни.

         В той же час актуальним для подальшого розвитку комплексу протягом трьох наступних років є вирішення наступних задач:

         1. Подальше вдосконалення матеріально-технічної бази комплексу з метою створення адекватних та рівних умов для розміщення дітей, розвитку їх творчих, інтелектуальних можливостей (ремонт басейну).

         2. Створення умов для оздоровлення дітей під час організації оздоровчих та відпочинкових змін в зимовий, весняний та осінні періоди року.

 

                                            

<< < серпня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31